Sekoya Top Pic

פרגולות Sekoya

פרגולה עיצובית ומרהיבה ביופייה. מערכת זו מורכבת מקונסטרוקציית פלדה בעלת חוזק רב אודות למתלי פלדה מיוחדים המחוברים מעל פרופילי מסילה הנושאים את הפרגולה. מערכת זו מורכבת על עמוד שדרה מרכזי בעל מתלים מיוחדים מפלדה המחוברים על פני פרופילי המסילה הנושאת של הפרגולה.

מידות עמודי השדרה המרכזיים בגדלים: 100/100/3 מ"מ, 100/150/4 מ"מ או 200/200/5 מ"מ שנקבעים לפי מידות מבנה הפלדה.

תוצרת תורכיה מבית Sunset המובילה בתחומה.

Sekoya
Sekoya Logo Pic

אפשרויות צבע אלומיניום

אפשרויות צבע בד