Carpe Top Pic

פרגולות Carpe

מערכת אלומיניום חשמלית עבור מפתחים גדולים במיוחד, המשלבת קונסטרוקציית פלדה לצורך הצבה עצמאית של הפרגולה. המערכת מגיעה עם תושבות פלדה חזקים במיוחד אשר מאפשרים למערכת לכסות שטחים גדולים במיוחד.
מצריכה שיפוע של לפחות 6% על מנת לנקז את המים בצורה יעילה. ניתן לשלוט על המערכת באמצעות שלט והמערכת מגיעה עם תאורה מובנית.
ניתן להגיע לגובה של עד 4.5 מטר ללא קונסטרוקציה מיוחדת, בקודקוד המערכת. גודל מקסימאלי: 12 מ׳, פתיחה: 16 מ׳.
הפרגולה כוללת גגון אלומיניום מעל לכיסוי המערכת לאטימה מירבית בזמן איסוף הפרגולה.
המערכת מצריכה עד 15% שיפוע לניקוז המים.
חתך עמודים משתנה ומותנה בדגם הינו 130/80 מ”מ עד 160/120  מ”מ.
המערכת ממונעת חשמלית הודות למנועי סומפי היוקרתיים ומופעלת באמצעות שלט.
את היקף הפרגולה ניתן לסגור באמצעות משולשים בצידי הפרגולה וסוככי מסך אנכיים או באמצעות מערכות הזכוכית השונות.
צבע אלומיניום וצבע כיסוי הפרגולה עפ”י מניפה מגוונת עפ”י בחירת הלקוח.
הפרגולה כוללת גגון אלומיניום מעל לכיסוי המערכת לאטימה מירבית בזמן איסוף הפרגולה.
המערכת מצריכה עד 15% שיפוע לניקוז המים.
חתך עמודים משתנה ומותנה בדגם הינו 130/80 מ”מ עד 160/120 מ”מ.
המערכת ממונעת חשמלית הודות למנועי סומפי היוקרתיים ומופעלת באמצעות שלט.
צבע אלומיניום וצבע כיסוי הפרגולה עפ”י מניפה מגוונת עפ”י בחירת הלקוח.
את היקף הפרגולה ניתן לסגור באמצעות משולשים בצידי הפרגולה  וסוככי מסך אנכיים או באמצעות מערכות הזכוכית השונות.
תוצרת תורכיה מבית Sunset המובילה בתחומה.

Carpe
Carpe Logo Pic

אפשרויות צבע אלומיניום

אפשרויות צבע בד