Verlass Top Pic

מערכות זכוכית

מערכות הזכוכית המשמשות לסגירה היקפית הן פתרון אדריכלי מתקדם המיועד ליצירת מסגרות זכוכית שקועות היקפית במבנים, חללים או מבני חדרים על מנת ליצור אפשרות לסגירה משתנה של מרחבי פנים או חיצוניים.

Verlass Pic 6

Verlass

Bora Pic 6

Bora

Pier Pic 3

Pier

Bora Fix Pre

Bora Fix

Slide Pre

מערכת הזזה Slide

Collected Panoramic Pre

זכוכית פנורמיקה נאספת

Guillotine Panoramic Systems Pic

מערכות פנורמיקה גיליוטינה

Triplex Profile 7000 Pic

סגירת זכוכיות טריפלקס פרופיל 7000

Toltec Rail Pergolas Pic

טולטק - פרגולות מסילות